Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 01/8/2022 đên ngày 07/8/2022
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2720 /LCT-SGTVT   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01  tháng 8 năm 2022
             
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31  
  Từ ngày 01/8/2022 ÷ 07/8/2022  
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai (01/8) 07h30 Chào cờ đầu tuần Chủ tịch, các PCT   Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh TTHC-CT
08h00 Tiếp công dân theo lịch công tác Đ/c Giám đốc Sở   Thanh tra, Văn phòng Phòng tiếp công dân
08h00 Giấy mời - khảo sát thực tế các điểm mỏ khai thác khoáng sản để xác định nguồn vật liệu phục vụ cho dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh_366/GM-STNMT Sở TNMT   Đ/c Hy - Ban QLBT tham gia Đoàn. Thực địa
08h30 Hội nghị chuyên đề xin ý kiến về một số nội dung của Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy     Hội trường C1 - TTHN
08h30 Họp TTrUBND tỉnh nghe các nội dung: 1. Kế hoạch triển khai đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; 2. Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2022; 3. Kế hoạch tổ chức xúc tiến đầu tư năm 2022_726/GM-UBND Chủ tịch, các PCT Đ/c Túc, Hy Đ/c Chí - GĐ tham dự P.302 VPUBT
13h30 Hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp bộ "Liên kết địa bàn giữa hệ thống các cảng biển Cái Mép - Thị Vải & đô thị lõi cận kề trong bối cảnh đô thị hóa gia tăng tại lưu lực sông Sài Gòn - Đồng Nai, TP HCM'"_990/GM-BGTVT TS Nguyễn Xuân Sang   Đ/c Tuấn - PGĐ Sở là thành viên Hội đồng Hà Nội
14h00 Công bố Quyết định thi hành kỷ luật _99-GM/UBKTTU UBKTTU   Đ/c Sơn - PGĐ, Đ/c Thạch -CVP Sở tham dự Phòng họp B 
14h00 Giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 7/2022 Đ/c Khánh -PCT     VP Tỉnh ủy
14h00 họp kiểm tra thực tế công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A_1005/GM-UBND UBND TXPM     Phòng họp 3, UBND TXPM
15h00 Nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc và tiến độ triển khai dự án Thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ_728/GM-UBND Đ/c Vinh -PCT     P.302 VPUBT
 
Thứ ba (02/8) 08h00 Giấy mời họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (ND 2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy)_686-GM/TU Đ/c Bí thư Tỉnh ủy P.KHTC Đ/c Chí - GĐ tham dự Phòng họp BTV Tỉnh ủy
08h30 Giao ban công tác VP với các Sở và địa phương   VPUBT Văn phòng Sở P.301 VPUBT
08h30 Dự họp trực tuyến UBND tỉnh BR-VT, Đồng Nai, Bộ GTVT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Chính phủ, Quốc hội về đầu tư dự án xây dựng đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 Thứ trưởng Bộ GTVT, Lãnh đạo UBND Tỉnh P.KHTC Theo phân công BGĐ Phòng họp UBND tỉnh 
14h00 Họp tập thể UBND tỉnh: 1. Nghe báo cáo việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022;2. Thông qua ý tưởng quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ  Chủ tịch, các PCT Sở TNMT Đ/c Chí- GĐ tham dự P.301 VPUBT
14h00 Giao ban Văn phòng Sở GTVT     Toàn thể CC, nhân viên VPS Phòng họp Sở 302
14h30 Giấy mời họp Hướng dẫn chủ tàu Huy Giới 05 thực hiện các quy định_104/GM-CVHHVT CVHH Vũng Tàu   Đ/c Tuấn - PGĐ xử lý Phòng họp số 01, CVHH VT
 
Thứ tư (03/8) 08h00 Giấy mời dự hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần V BCHTW khóa XIII_52-GM/ĐUK (Buổi Sáng, chiều)   ĐUK Đ/c Danh triển khai đến các thành phần tham dự Hội trường A- TTHN
08h00 Họp BCĐ chuyển đổi số tỉnh và BCĐ Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025) Đ/c Chủ tịch Sở TTTT, CAT Đ/c Sơn - PGĐ tham dự P.301 VPUBT
08h00 Nghe báo cáo góp ý dự thảo chỉ thị huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới Đ/c Khánh Sở GTVT Đ/c Tuấn - PGĐ tham dự P.302 VPUBT
09h00 Nghe báo cáo tiến độ một số dự án du lịch trọng điểm Đ/c Khánh CĐT Đ/c Tuấn - PGĐ tham dự P.302 VPUBT
             
Thứ năm (04/8) 08h00 Giấy mời dự hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần V BCHTW khóa XIII_52-GM/ĐUK (Buổi Sáng)   ĐUK Đ/c Danh triển khai đến các thành phần tham dự Hội trường A- TTHN
08h00 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2022 Chủ tịch, các PCT P.KHTC Đ/c Chí - GĐ tham dự P.301 VPUBT
14h00 Họp Ban Chỉ đạo 46 Chủ tịch, các PCT     Phòng họp BTV Tỉnh ủy
             
Thứ sáu (05/8) 08h00 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đ/c Bí thư Tỉnh ủy P.KHTC Đ/c Chí - GĐ tham dự Phòng họp BTV Tỉnh ủy
14h00 Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (Theo KH 138 của Tỉnh ủy) và sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị. Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy   Theo Giấy mời Hội trường B -TTHN
14h00 Công bố Quyết định Thanh tra Đ/c Danh - Chánh Thanh tra Sở     Phòng họp Sở 302