Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2022
             
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29
    Từ ngày 18/7/2022 ÷ 24/7/2022
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai (18/7) 07h30 Chào cờ đầu tuần Chủ tịch, các PCT   Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh TTHC-CT
08h00 Họp Thường trực UBND tỉnh: Nghe báo cáo tình hình và giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh_675/GM-UBND Đ/c Chủ tịch; Đ/c Vinh - PCT Sở XD Đ/c Sơn PGĐ tham dự P.301 VPUBT
09h00 Họp tập thể UBND tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư (Quyết định số 52/QĐ-UBND)_676/GM-UBND Chủ tịch
các PCT
Sở TNMT Đ/c Chí - Giám đốc Sở tham dự P.301 VPUBT
14h00 Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ_677-GM/TU Đ/c Bí thư BCS Đảng Sở NV Đ/c Chí - Giám đốc Sở tham dự P.301 VPUBT
 
Thứ ba (19/7) 08h30 Giấy mời dự về đổi mới và nâng cao chất lượng định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí, giai đoạn 2021-2025_107-GM/BTGTU (Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) BTGTU Phòng KHTC Đ/c Chí - GĐ Sở tham dự Hội trường tầng trệt - BTG Tỉnh ủy
08h30 Kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tháng 7/2022 Thanh tra Sở   Định kỳ theo lịch  Các tuyến đường trọng điểm
09h00 Làm việc thống nhất các vị trí quy hoạch cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh PQLCB   Theo văn bản 2391/SGTVT-QLCB UBND TP Vũng Tàu
09h30 Dự họp triển khai công tác phối hợp tổ chức Giải Việt dã Báo Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 23 năm 2022_104/TM-SVHTT Sở VHTT   Thanh tra Sở tham dự Trụ sở Báo BR-VT
14h00 Họp giao ban Sở Giao thông vận tải Đ/c Chí - GĐ Sở   Theo giấy mời Phòng họp Sở 302
14h30 Làm việc thống nhất các vị trí quy hoạch cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh PQLCB   Theo văn bản 2391/SGTVT-QLCB UBND huyện Long Điền
  15h00 Nghe báo cáo thủ tục đầu tư dự án sân bay Gò Găng tại thị xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (đơn vị tư vấn làm việc online) Đ/c Khánh - PCT Sở XD   P.301 VPUBT
 
Thứ tư (20/7) 08h30 Nghe Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo:
1. Xử lý kiến nghị tổ chức thi tuyển thiết kế cầu vượt tại Nút giao thông Quốc lộ 51 với đường ĐT994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu).
2. Đấu nối dự án đường cao tốc theo đề xuất của công ty DIC.
Đ/c Chí - GĐ Sở Phòng KHTC   Phòng họp Sở 302
09h00 Khảo sát thực tế với Đoàn Giám sát của Quốc hội Đ/c Khánh - PCT Sở CT Theo Kế hoạch  
09h00 Làm việc thống nhất các vị trí quy hoạch cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh PQLCB   Theo văn bản 2391/SGTVT-QLCB UBND TX Phú Mỹ
14h00 Làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội Đ/c Khánh - PCT Sở CT Theo Giấy mời P.301 VPUBT
14h00 Họp thông qua phương án sơ bộ xử lý cải thiện ATGT tại các vị trí theo Kế hoạch hành động số 134/KH-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh; Thông qua giao diện thiết kế, nội dung cơ bản website Ban ATGT tỉnh. Đ/c Chí - GĐ Sở  Văn phòng Ban ATGT    Phòng họp Sở 302
14h30 Làm việc thống nhất các vị trí quy hoạch cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh PQLCB   Theo văn bản 2391/SGTVT-QLCB UBND TP Bà Rịa
             
Thứ năm (21/7) 08h00 Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày)_671-GM/TU Đ/c Bí thư Tỉnh ủy BTG Ban Giám đốc tham dự Hội trường B - TTHN
08h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Đ/c Tuấn - PCT Sở NV   P.301 VPUBT
08h30 Nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại thành phố Vũng Tàu Đ/c Khánh -PCT UBND TPVT   P.302 VPUBT
09h00 Làm việc thống nhất các vị trí quy hoạch cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh PQLCB   Theo văn bản 2391/SGTVT-QLCB UBND huyện Đất Đỏ
09h30 Nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án khu đất Mũi Nghinh Phong Đ/c Khánh -PCT Sở TNMT   P.302 VPUBT
10h30 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Giao thông vận tải Đ/c Tuấn - PCT   Theo Kế hoạch P.301 VPUBT
14h00 Làm việc với UBND huyện Côn Đảo về một số vấn đề liên quan (Điện,nước, rác, sân bay) Đ/c Khánh -PCT UBND huyện Côn Đảo   P. 302 VPUBT
14h30 Làm việc thống nhất các vị trí quy hoạch cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh PQLCB   Theo văn bản 2391/SGTVT-QLCB UBND huyện Xuyên Mộc
             
Thứ sáu (22/7) 08h00 Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày)_671-GM/TU Đ/c Bí thư Tỉnh ủy BTG Ban Giám đốc tham dự Hội trường B - TTHN
08h30 Kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tháng 7/2022 Thanh tra Sở   Định kỳ theo lịch  Các tuyến đường trọng điểm
14h00 Họp giao ban Sở Giao thông vận tải các công việc trọng điểm Đ/c Chí - GĐ Sở   Theo giấy mời Phòng họp Sở 302
14h30 Làm việc thống nhất các vị trí quy hoạch cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh PQLCB   Theo văn bản 2391/SGTVT-QLCB UBND huyện Côn Đảo
15h30 Giải quyết khiếu nại của công dân (bà Bùi Thị Kim Chi) khiếu nại về kinh phí GPMB làm đường quy hoạch S song song QL 51 Phú Mỹ Đ/c Khánh - PCT Thanh tra tỉnh   P.302 VPUBT