Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 11/7/2022 đên ngày 16/7/2022
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  11 tháng 7 năm 2022
TUẦN 28 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 11/7/2022 ÷ 17/7/2022
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai (11/7) 07h30 Chào cờ đầu tuần Chủ tịch, các PCT   Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh TTHC-CT
08h00 Bàn giao hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án  đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) CV 1411/BQL-KHTH ngày 06/7/2022. Ban quản lý DA 85 Đ/c Túc, Hy   VP Ban 85 - Nghệ An
08h00 Tập huấn chuyên đề cơ bản về Điện toán sương mù (Fog computing) cho quản trị mạng _747/SKHCN-TTTTUD Sở KHCN   Đ/c Tuấn - VP sở tham dự (06 ngày) Phòng Đào tạo, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN
08h00 Cùng với Tổ công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc và khảo sát tại các dự án của tỉnh (Kế hoạch 113/KH-UBND) Đ/c Khánh - PCT Sở Tài chính Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Theo kế hoạch
08h30 Tham dự cuộc họp trao đổi nội dung bàn về các giải pháp, chính sách hỗ trợ việc di chuyển, đi lại của học sinh tham gia học nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu_92/GM-SLĐTBXH PGĐ Sở LĐTBXH   Đ/c Thuận - PGĐ Sở  Phòng họp tầng 5 Sở LĐTBXH
14h00 Giao ban thường trực Tỉnh uỷ (BCS Đảng UBND tỉnh trình: ...Điều chỉnh bảng giá đất, tiến độ triển khai Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...) _664-GM/TU Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Đ/c Hy, Túc  Đ/c Chí - Giám đốc Sở Phòng họp BTV Tỉnh ủy
14h00 Cùng với Tổ công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc và khảo sát tại các dự án của tỉnh (Kế hoạch 113/KH-UBND) Đ/c Khánh - PCT Sở Tài chính Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Theo kế hoạch
16h30 Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh_648/GM-UBND Chủ tịch, các PCT Sở Y tế Đ/c Thuận - PGĐ Sở  P.301 VPUBT
 
Thứ ba (12/7) 08h00 Họp Tập thể UBND tỉnh: "...Nghe báo cáo rà soát quy hoạch đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh;  Thông qua dự thảo Quy hoạch tỉnh lần 1…" Chủ tịch, các PCT Đ/c Hoàn, Hiền   P.301 VPUBT
14h00 Họp BTV Tỉnh ủy cho ý kiến một số một dung : Điều chỉnh bảng giá đất, Tiến độ dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ..) Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Đ/c Hy, Túc  Đ/c Chí - Giám đốc Sở Phòng họp BTV Tỉnh ủy
 
Thứ tư (13/7) 08h00 Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 (cả ngày) Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Phòng KHTC Theo phân công tập thể BGĐ Hội trường A -TTHN tỉnh
08h00 Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Đ/c Thuận - PGĐ Các đơn vị được kiểm tra Các thành viên theo QĐ 515 Tại trụ sở làm việc của các đơn vị
             
Thứ năm (14/7) 08h00 Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 (cả ngày) Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Phòng KHTC Theo phân công tập thể BGĐ Hội trường A -TTHN tỉnh
08h00 Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4621/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08/7/2022) TTr.UB tỉnh Sở KHĐT   Phòng họp BTV Tỉnh ủy
08h00 Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước năm 2022_33/GM-STP Sở Tư pháp     Hội trường B -TTHN tỉnh
08h00 Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Đ/c Thuận - PGĐ Các đơn vị được kiểm tra Các thành viên theo QĐ 515 Tại trụ sở làm việc của các đơn vị
13h30 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2022_32/GM-STP Sở Tư pháp   Đ/c Danh - Chánh Thanh tra Sở + Đ/c Phương -VP Sở Hội trường B -TTHN tỉnh
             
Thứ sáu (15/7) 08h00 Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021- 2026  Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Phòng KHTC Theo phân công tập thể BGĐ Hội trường A -TTHN tỉnh
08h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 TTr. UB tỉnh Ban DVTU   P.301 VPUBT
14h00 Họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Chủ tịch, các PCT Sở Y tế Đ/c Thuận - PGĐ Sở Phòng họp BTV Tỉnh ủy
14h00 Nghe Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo:
1. Họp xử lý kiến nghị tổ chức thi tuyển thiết kế cầu vượt tại Nút giao thông Quốc lộ 51 với đường ĐT994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu).
2. xử lý kiến nghị xin đầu tư tuyến giao thông kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ QL56 đến Vòng xoay 51B.
Đ/c Chí - GĐ Sở PKHTC Theo Giấy mời Phòng họp Sở 302
16h00 Họp thông qua phương án sơ bộ xử lý cải thiện ATGT tại các vị trí theo Kế hoạch hành động số 134/KH-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh; Thông qua giao diện thiết kế, nội dung cơ bản website Ban ATGT tỉnh. Đ/c Chí - GĐ Sở  Ban ATGT    Phòng họp Sở 302
Thứ bảy (16/7) 08h00 Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính tỉnh BR-VT  6 tháng đầu năm 2022 Chủ tịch, các PCT Sở Nội vụ Đ/c Thuận - PGĐ Sở Hội trường A -TTHN tỉnh