Kết cấu hạ tầng GT Kết cấu hạ tầng GT

Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải ô tô bằng đường bộ đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 27/8/2021, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến để nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo dự thảo hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải ô tô bằng đường bộ đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự họp tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố.

IMG_8648.JPG
Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Giao thông vận tải cho biết, căn cứ Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 về phòng, chống Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 5255/VPCP-KGVX ngày 31/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về bổ sung nội dung Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công điện 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc; Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải ô tô bằng đường bộ đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến đóng góp.

Theo dự thảo, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan đơn vị có liên quan, trong đó giao Công an tỉnh, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch thực hiện công tác kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa tại chốt kiểm soát dịch; cụ thể:

Đối với phương tiện có Giấy nhận diện QR Code, lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên Giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên phương tiện, hiệu lực của Giấy xét nghiệm, hành trình vận chuyển và thực hiện như sau:

- Trường hợp sau khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch;

- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác, nếu người trên phương tiện xuất trình bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe), khai báo y tế đầy đủ thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch và yêu cầu người trên phương tiện tiếp tục phải tự cập nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng Luồng xanh;

- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác, nếu người trên phương tiện không xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm tra và xử lý theo quy định về phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.

Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện hoặc có Giấy nhận diện nhưng đã hết hiệu lực, lực lượng kiểm soát yêu cầu, hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm tra các thông tin và thực hiện như sau:

- Trường hợp người trên phương tiện xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe) và đã khai báo y tế thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch;

- Trường hợp người trên phương tiện không xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì tiếp tục hướng dẫn và xử lý theo quy định về phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp thu các ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo hướng dẫn nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

                                                                            Nguồn: Chuyên trang covid tỉnh BRVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 20
Tất cả: 20330990

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp