Kết cấu hạ tầng GT Kết cấu hạ tầng GT

Bến khách ngang sông trên các sông, kênh do địa phương quản lý

Theo Quyết định 1214/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16/6/2014, về việc về việc Phân cấp quản lý một số lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho UBND các huyện, thành phố, thì UBND các huyện Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức; UBND thành phố Bà Rịa, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức việc cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông và tổ chức quản lý đảm bảo an toàn trong hoạt động bến khách ngang sông trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn quản lý. Cụ thể:

- Thành phố Vũng Tàu quản lý: Rạch Bến Đình; Rạch Bà; Sông Dinh; Sông Ba Cội; Sông Chà Và; Sông Mũi Giui; Sông Rạch Rạng; Sông Cỏ may; Sông Cây Khế; Sông Cửa lấp.

- Thành phố Bà Rịa quản lý: Sông Dinh; Sông Cỏ May; Sông Ba Cội; Sông Mũi Giui; Sông Bà Tim; Sông; Vũng Vằn; Sông Long Hòa.

- Huyện Tân Thành quản lý: Sông Rạch Rạng; Sông Mỏ Nhát; Rạch Ngã Tư; Rạch Ông; Vàm Trao Gùi; Rạch Mương; Rạch Bàn Thạch; Rạch Tre; Sông Thị Vải; Hồ Châu Pha; Hồ Đá Đen; Rạch Cống Đôi; Rạch Giếng Muối; Sông Lạch ván; Sông Long Hòa.

- Huyện Long Điền quản lý: Sông Cỏ May; Sông Cửa lấp; Sông Vũng Vằn; Rạch An Ngãi.

- Huyện Đất Đỏ quản lý: Sông Cái; Rạch Lộc An; Hồ Đá Bàng; Hổ Suối Môn.

- Huyện Xuyên Mộc quản lý: Sông Bến Lội; Hồ Sông Kinh; Hồ Bà Tô; Hồ Suối Các; Hồ Linh; Hồ Bông Trang.

- Huyện Châu Đức quản lý: Hồ Đá Bàng; Hồ Sưới Môn; Hồ Suối Rao; Hồ Đá Đen; Hồ Kim Long; Hồ Quảng Thành; Hồ Gia Oét; Hồ Cù Bị.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

File đính kèm: Tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 289453

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp