Kết cấu hạ tầng GT Kết cấu hạ tầng GT

Phân cấp quản lý một số lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Tỉnh

Ngày 16/6/2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 1214/QĐ-UBND, về việc Phân cấp quản lý một số lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho UBND các huyện, thành phố.

Theo Quyết định, UBND các huyện Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức; UBND thành phố Bà Rịa, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức việc cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông và tổ chức quản lý đảm bảo an toàn trong hoạt động bến khách ngang sông trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn quản lý.

UBND huyện Côn Đảo sẽ Quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn huyện, bao gồm: Luồng nối các đảo, luồng trên vịnh thuộc nội thủy của huyện Côn đảo; Quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa thuộc địa bàn huyện Côn Đảo (bao gồm Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa và cấp Giấy phép hoạt động bến khách đi lại giữa các đảo, đảm bảo an toàn trong hoạt động của các loại cảng, bến được cấp phép thuộc địa bàn quản lý).

Đồng thời UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức cá nhân có cảng, bến hàng hóa trên địa bàn chưa làm thủ tục công bố cảng hoặc cấp giấy phép hoạt động cho bến hàng hóa liên hệ với Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn dẫn thủ tục công bố cảng hoặc cấp phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định.

Đồng thời trong quy định cũng nên rõ trách nhiệm của trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải là hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra UBND các huyện, thành phố trong việc quản lý đường thủy nội địa, cấp giấy phép và tổ chức quản lý đảm bảo an toàn hoạt động của cảng, bến thủy nội địa thuộc lĩnh vực được phân cấp; Quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành đối với toàn bộ hệ thống đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Cấp giấy phép và tổ chức quản lý đảm bảo an toàn hoạt động của cảng, bến thủy nội địa theo quy hoạch và các cảng, bến thủy nội địa đã được Công bố hoạt động.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

File đính kèm: Tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 289491

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp