Kết cấu hạ tầng GT Kết cấu hạ tầng GT

Phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 25/7/2012, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định số 21/2012/QĐ-UBND về việc Phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh. Quyết định gồm 4 điều, Điều 1 – Phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ cho các đơn vị quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Điều 2 – Tổ chức thực hiện; Điều 3 – thời gian có hiệu lực; Điều 4 – các cá nhân đơn vị liên quan.

Theo quyết định, Sở Giao thông Vận tải là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực tiếp quản lý các hệ thống đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đường đô thị trên địa bàn tỉnh và các đoạn tuyến Quốc lộ được Bộ Giao thông Vận tải ủy quyền quản lý; UBND các huyện, thị, thành phố (UBND cấp huyện) quản lý hệ thống đường huyện, đường đô thị trong phạm vi địa phương do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền; Ban quản lý các KCN quản lý hệ thống đường nội bộ trong KCN, đường nối từ các đường giao thông công cộng đến KCN xây dựng nhằm mục đích phục vụ KCN; UBND cấp xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) quản lý hệ thống đường xã; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đường chuyên dùng chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và khai thác đường chuyên dùng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành đường bộ.

Tổng chiều dài của hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 3.986,72 km được phân cấp cho các đơn vị quản lý, bảo vệ như sau:

- Sở Giao thông vận tải:             1.061,84 km

- Thành phố Vũng Tàu:               258,20 km

- Thị xã Bà Rịa (nay là TP):         184,43 km

- Huyện Tân Thành:                    476,79 km

- Huyện Châu Đức:                    614,98 km

- Huyện Long Điền:                     120,41 km

- Huyện Đất Đỏ:                         321,19 km

- Huyện Xuyên Mộc:                   559,52 km

- Huyện Côn Đảo:                       16,33 km

- Ban QL các KCN:                    32,43  km

- Nông trường CS Bình Ba:        114,80 km

- Nông trường CS Xà bang:        78,55 km

- Nông trường CS Cù Bị:            78,55 km.

Các đơn vị quản lý có trách nhiệm thường xuyên cập nhật bổ sung danh dách đối với tuyến đường mở mới hoặc chưa được thống kê gửi về Sở Giao thông Vận tải tổng hợp bổ sung hàng năm theo quy định. Trách nhiệm và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 287871

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp