Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
DỰ THẢO PHÂN CẤP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI CHO ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁC LĨNH VỰC VẬN TẢI
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 21/08/2021
Số lượt xem: 133
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Xem nội dung chi tiết Dự thảo: Tại đây

Gửi góp ý cho dự thảo
DỰ THẢO PHÂN CẤP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI CHO ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁC LĨNH VỰC VẬN TẢI
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha