Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG VTHKCC BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU (LẦN 2)
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 09/03/2021
Số lượt xem: 173
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Xem file đính kèm chi tiết: Tại đây

Gửi góp ý cho dự thảo
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG VTHKCC BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU (LẦN 2)
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha