Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
BCTT: ĐỀ ÁN XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG VTHKCC BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 12/10/2020
Số lượt xem: 132
góp ý: 2
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
BCTT: ĐỀ ÁN XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG VTHKCC BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha