Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 10/02/2020
Số lượt xem: 285
góp ý: 2
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha