Giới thiệu Giới thiệu

Trung tâm Kiểm định chất lượng Công trình Giao thông

Tên giao dịch     Trung tâm Kiểm định chất lượng Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ              Số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại          02543.512065 ; Fax: 02543.512441

Đại diện            Ông Bùi Văn Hy - Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế        3500702394

Tài khoản          760.10.00.00.41300 tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

 

 

 

Giám đốc: Bùi Văn Hy

Điện thoại:

Email:

 

 • Chức năng nhiệm vụ

-    Giúp các cơ quan quản lý nhà nước về mặt kỹ thuật (đo đạc, thí nghiệm, kiểm định đánh giá chất lượng…) trong công tác quản lý chất lượng công trình giao thông.

-    Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm định thường xuyên và định kỳ chất lượng các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

-    Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập phương án sửa chữa, cải tạo nâng cấp và bảo trì các công trình hạ tầng giao thông và kiểm định chất lượng các công trình duy tu, sửa chữa cầu đường bộ.

-    Tổ chức thẩm định, thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán các công trình giao thông.

-    Nghiên cứu thử nghiệm, thí nghiệm các loại vật liệu, phương tiện, thiết bị xây dựng ứng dụng tiến độ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giao thông.

-    Khảo sát địa chất, đo đạc địa hình.

-    Tư vấn quy hoạch giao thông.

-    Giám sát khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dụng công trình.

-    Tư vấn lập dự án đầu tư; lập thiết kế, tổng dự toán công trình HTKT, giao thông.

-    Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

-    Tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu và mua sắm thiết bị.

-    Nghiên cứu, ứng dụng tin học trong công tác quản lý chuyên ngành giao thông.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 310439

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp