Dự án đầu tư, mua sắm công Dự án đầu tư, mua sắm công

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đấu giá cho thuê tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

- Website: sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

2.1. Tài sản đấu giá:

- Tài sản cho thuê thuộc trụ sở làm việc:

+ Phòng làm việc (diện tích 15,58 m2)

+ Phòng làm việc (diện tích 31,92 m2)

+ Phòng làm việc (diện tích 44,80 m2)

- Tài sản cho thuê thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp:

+ Căn tin (diện tích 150,00 m2)

+ Bồn dầu (diện tích 80,00 m2) gồm: Bể ngầm, trụ và hệ thống bơm, cột bơm điện đơn và mái che.

2.2. Hình thức sử dụng tài sản: cho thuê tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua hình thức đấu giá.

2.3. Mục đích sử dụng tài sản: Công trình phụ trợ phục vụ chủ yếu cho hoạt động của Cảng, hành khách và hàng hóa thông qua cảng.

2.4. Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất:

- Giá khởi điểm cho thuê tài sản thuộc trụ sở làm việc

TT

Tài sản cho thuê

Đơn vị tính

Giá khởi điểm để đấu giá chưa có thuế VAT

1

Phòng làm việc số 01 (15,58m2)

Đồng/năm

21.060.000

2

Phòng làm việc số 03 (31,92m2)

Đồng/năm

43.152.000

3

Phòng làm việc số 04 (44,80m2)

Đồng/năm

60.564.000

 

Cộng:

Đồng/năm

124.776.000

- Giá khởi điểm cho thuê tài sản thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp:

TT

Tài sản cho thuê

Đơn vị tính

Giá khởi điểm để đấu giá chưa có thuế VAT

1

Căn tin (150,00 m2)

Đồng/năm

150.336.000

2

Bồn dầu (80,00 m2)

Đồng/năm

115.668.000

 

Cộng:

Đồng/năm

266.004.000

- Định kỳ hàng năm, Cảng vụ đường thủy nội địa thực hiện điều chỉnh giá cho thuê tài sản theo quy định của Luật Đất đai và các chính sách liên quan hướng dẫn thi hành Luật.

- Giá cho thuê sẽ điều chỉnh cho phù hợp ngay sau khi công tác quyết toán hạng mục công trình Trụ sở làm việc, căn tin và bồn dầu thuộc dự án Trụ sở và cảng công vụ của Cảng vụ đường thủy nội địa được quyết toán chính thức.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định, cụ thể như sau:

- Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; số lượng đấu giá viên; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao); Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính. Từ 08 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2020 đến 16 giờ, ngày 26 tháng 8 năm 2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp.

   Điện thoại: 0254 3512938.

Nội dung file chi tiết đính kèm xem: Tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 31
Tất cả: 24427238

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp