Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QR Code) ưu tiên hoạt động trên các "luồng xanh" vận tải

Thông tin truy cập phần mềm: 

a) Địa chỉ truy cập phần mềm dành cho các đơn vị vận tài: http://luongxanh.drvn.gov.vn

b) Địa chỉ truy cập dành cho Sở Giao thông vận tải: http://luongxanh.drvn.gov.vn/admin

 

Xem Nội dung chi tiết công văn số: 4979/TCĐBVN-VT ngày 19/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 27
Tất cả: 19680349

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp